Prestigeteam®

Web: www.prestigeteam.cz Fotodokumentace: ZDE

Stručná charakteristika:

Prestigeteam® vytváří originální projekty zaměřené na pokračování kulturních odkazů a tradic našich předků; Prestigeteam, z.s. podporuje nové talenty a aktivity v regionech.

Prestigeteam® definuje konstantu kvality. Stejně jako Ludolfovo číslo 3,14 definuje kolikrát je obvod kruhu větší než jeho průměr, Prestigeteam® definuje kolikrát je kvalita lepší než průměr.

Cíl Prestigeteamu®:

Prestigeteam® si klade za cíl vytvořit originální koncepty, podporovat nové nápady a nové talenty. Nekopíruje zaběhlé postupy a nesnaží se uspokojit aktuální konzumní potřebu mas. Prestigeteam následuje kvalitu, nepřizpůsobuje se průměru.

Historie a současnost Prestigeteamu®:

2005 - 2019 průzkum netradičních aktivit v regionech, komunikace a navázání spolupráce s profesionály

2005 - 2019 sestavování koncepce nových originálních projektů 

2011-2019 realizace projektů Zlatokop Henry®, EU MODELS®, Král rebelů

2019 rozvoj realizovaných projektů Zlatokop Henry®, EU MODELS®, Král rebelů

2019 budování projektů Dívčí kluby®, COOLTURNÍ REVOLUCE®

2018 FASHION - zahájení příprav již třetí mezinárodní prezentace "na klíč"  

2018 Zebra na cestách - realizace projektu

2019 IRONTHERAPY - realizace projektu


Zlatokop Henry®

Web: www.zlatokophenry.cz Fotodokumentace: ZDE

Stručná charakteristika:

král rebelů a dobrodruhů, vypravěč příběhů a objevitel ryzích pravd ukrytých pod povrchem

Přínos:

 • nekomerční forma podpory turistiky- originální zábavná prezentace historie a současnosti regionu
 • tvorba nezaměnitelných, charakteristických motivů pro region
 • ochrana životního prostředí
 • popularizace řemesel a tradic 
 • vzdělávací programy
 • prezentace talentů z regionu celeropublikově i v zahraničí

Inspirace:

Zlatokop Henry vlastním jménem Jindřich Hořelica (1945 - 2012) svým rebelským životem oslovuje mladou generaci. Trampská a zlatokopecká legenda Zlatokop Henry ze Zlatých Hor se stává svým poselstvím nesmrtelným. Zařazuje se do skupiny velikánů inspirující další generace. Svým potetovaným tělem a dlouhými vousy je předobrazem dnešních hipsterů. Ve svých aktivitách jde více do hloubky. Za své názory o nesvobodném socialistickém zřízení tráví 6 let ve vězeních.

Ve společnosti Švejka, Krakonoše, barona Prášila, pana Broučka či Járy Cimrmana nachází svérázný král rebelů a dobrodruhů Zlatokop Henry své čestné místo.

Cíl projektu:

Zlatokop Henry učí lásce k přírodě a poznávání přírodních zákonů. Hledá moudrosti předků v historii. Poukazuje na neměnné hodnoty přálelství a osobní svobody. Zlatokop Hrenry je vzorem, jak přežít bez ztráty charakteru v džungli současné konzumní společnosti a nepodlehnout sentimentálním vzpomínkám na nesvobodné politické režimy minulosti.

Historie a současnost projektu:

1991 zpřístupnění veřejnosti Henryho soukromých sbírek v Henryho muzeu, které se stalo základním kamenem vzniku Městského muzea Zlatých Hor v roce 1995

1993 založení novodobé tradice mistrovství v rýžování zlata ve Zlatých Horách

2013 otevření pamětní místnosti Jindřicha Hořelici v Městském muzeu Zlatých Hor pod názvem Království Zlatokopa Henryho

2014 společná výstava tvůrců expozice Království Zlatokopa Henryho v Praze v galerii KusKovu pod názvem Chlapská záležitost

2014 vznik intrnetové prezentace projektu Zlatokop Henry® pod názvem WEBOVNICE

2015 instalace ORLOJE REBELŮ v galerijní věži hradu Helfštýn

2016 první udílení řádu KRÁL REBELŮ mladým umělcům ve spolupráci s prestižní uměleckou soutěží Studentská Thálie®

2016 vznik loutky krále rebelů a dobrodruhů Zlatokopa Henryho

2017 vznik Dračí báje Zlatokopa Henryho

2018 vznik koruny krále rebelů a dobrodruhů Zlatokopa Henryho

2012 - 2019 účast a spolupráce na mnoha neziskových projektech

2013 - 2019 vznik 7 originálních ročních show v Království Zlatokopa Henryho


EU MODELS®

Web: eumodels.cz Fotodokumentace: ZDE

Stručná charakteristika: 

zábavně poučná show pro všechny dívky bez rozdílu výšky, váhy, regionu a sociálního postavení 

Inspirace:

EU MODELS® se inspiruje životy dospívajících dívek pestrostí světa barev, motivů a vzorů (modelů) čerpajících z kulturních odkazů našich předků.

Cíl projektu:

 • Dívky se stávají pro ostatní vzorem/modelem při plnění úkolů. Fotografie dokumentují nejen jejich vizuální proměnu, ale i osobnostní růst.
 • EU MODELS® podporuje kulturně společenské aktivity v regionech, talentované návrháře, designéry, fotografy a spřízněné profese.
 • EU MODELS® jasně definuje pravidla estetických a historických trendů, umožňuje být součástí atraktivního světa módy i bez ohledu na sociální postavení a genetické dispozice.

Historie a současnost projektu:

2005 - 2011 příprava podkladů pro jednotlivé tématické okruhy projektu

2012 jaro technická příprava prvního tvůrčího týmu

2012 léto teoretická a praktická příprava dvacítky charakterově, věkově  a proporčně odlišných dívek 

2012 léto vznik první základní fotoprezentace EU MODELS®

2015 září vznik aktuální fotoprezentace EU MODELS® s novou generací dívek

2015 24. prosinec zprovoznění základní verze webové prezentace EU MODELS® pod názvem Nejkrásnější dárek

2016 24. prosinec představení originální zábavné společenské hry EMA-EVROPSKÁ MODNÍ ABECEDA

2016 doplnění a propojení jednotlivých součástí projektů Prestigeteamu®

2017 doplnění zábavné hry EMA o titul Hvězda modelingu- oceňující výsledky v zahraniční 

2018 vznik nových prezentací ve spoluprácise Studentskou Thálií a Art fabtkou


ZEBRA NA CESTÁCH

Web: www.zebranacestach.cz Fotodokumentace: ZDE

Stručná charakteristika:

projekt věnovaný bezpečnosti silničního provozu a tradici české gastronomie

Inspirace:

Jan Duchan zve na bezstarostnou jízdzu, zchraňuje lidské životy i žaludky

Cíl projektu:

Cesty spojují města a vesnice. Cesty vedou naše životní kroky od dětství k dospělosti. Zebra a žebra chrání tlukot srdcí před nebezpečím. Honzíkova cesta tohoto století cílí s jistotou na originální křižovatku zábavy a poznání.

Historie a současnost pojektu:

2018  24. červenec počátek cest


IronTherapy

Web: www.irontherapy.cz Fotodokumentace: ZDE

Stručná charakteristika:

celorepubliková zábavná hra o léčivé síle železa; propojuje historii, současnost a budoucnost jednoho z nejrozšířenějších kovů na naší planetě

Inspirace:

Kamil Tůma v roce 2018 přetavil svoji lásku k železu ve zlato, stal se mistrem světa v silovém trojboji, další mistry v jiných oborech ale také pojí silný vztah k železu 

Cíl projrektu:

IronTherapy spojuje zdánlivě nesourodé aktivity sportovců a umělců, vědeckých kapacit a řemeslníků na různých místech naší republiky; jednotlivé tématické okruhy společně tvoří silný nekončící řetěz zajímavostí; vzniká nejsilnější tým 

Hostorie a současnost projektu:

začátek 20.duben 2019 při příležitosti sedmé originální roční show z Království Zlatokopa Henryho

7. prosinec 2019 zprovoznění webové prezentace www.irontherapy.cz


KRÁL REBELŮ

Web: www.zlatokophenry.cz Fotodokumentace: ZDE

Stručná charakteristika:

Zlatokop Henry® předává v rámci prestižní umělecké soutěže Studentská Thálie® řád KRÁL REBELŮ mladému umělci, který se nebojí vybočit z řady, v Praze na prknech Nové scény Národního divadla

Inspirace:

KRÁL REBELŮ není vítězná cena, ale řád za originalitu. 

Cíl projektu:

Řád KRÁL REBELŮ bude udělen nejoriginálnějšímu umělci nikoliv technicky či talentově nejnadanějšímu.

Historie a současnost projektu:

2014 příprava spolupráce

2015 zkušební verze spolupráce projektu Zlatokop Henry® a Studentská Thálie®  

2016 první ročník udělení řádu KRÁL REBELŮ 2016

2017 druhý ročník udělení řádu KRÁL REBELŮ 2017

2018 třetí ročník udělení řádu KRÁL REBELŮ 2018


Letokruhy stromu

Web: www.letokruhystromu.cz Fotodokumentace: ZDE

Stručná charakteristika:

projekt věnovaný ochraně přírodního bohatsví; inspiruje originální ideou obnovu lesů postižených kůrovcovou kalamitou 

Inspirace:

Stromy vepsaly do svých letokruhů historii, a zaznamenávají současnost.

Budoucnost, ten bílý nepopsaný list, je v našich rukou.

Cíl projrektu:

Originální zábavnou formou přispět k obnově lesů postižených kůrovcovou kalamitou.

Hostorie a současnost projektu:

začátek 20.duben 2021 


COOLTURNÍ REVOLUCE®

Web: www.coolturnirevoluce.cz Fotodokumentace: ZDE

Stručná charakteristika:

podpora realizace plánů, nápadů, projektktů jednotlivců i skupin, kteří se chtějí vyčlenit od prvoplánové komerce

Inspirace:

Každý se může stát tvůrcem nové historie, která změní svět k lepšímu.

Cíl projektu:

Spojovat a podporovat zajímavé jedince, projekty a aktivity v regionech.

Historie a současnost projektu:

V současné době se mapují atraktivní projekty na nejrůznějších místech republiky.

Vznikají podklady pro celorepublikovou základnu originálních aktivit, osobností a společností.


Dívčí kluby®

Web: www.eumodels.cz Fotodokumentace: ZDE

Stručná charakteristika:

literární projekt Dívčí kluby® vzniká ve spolupráci s prestižní uměleckou soutěží Studentská Thálie®

Inspirace:

Dívčí kluby® transformují odkazy prvního ženského spolku z roku 1865 dnešní generaci mladých dívek

Cíl projektu:

 • Dívčí kluby® nabízejí budoucím ženám a matkám v přetechnizovaném světě návod, jak neztratit svoji něžnost, křehkost a citlivost.
 • Dívčí kluby® podporují literární talenty.

Historie a současnost projektu:

2010 vznik textové struktury

2011 vznik vizuální prezentace

2012 propojení s projektem EU MODELS®

2014 propojení s prestižní uměleckou soutěží Studentská Thálie®

Současný stav: příprava originální webové prezentace


KONTAKTY

Prestigeteam, z.s.
Ičo: 22677364
Bankovní spojení: 408 10 43 309 / 0800

Prestigeteam, z.s.

Founder: Patrik Hořelica
Balbínova 412/32
120 00 Praha 2

E-mail: prestigeteam@prestigeteam.cz
Tel: +420 224 210 488